Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010

Αναγκαία μια πράσινη οικονομική πολιτική

Στη σημερινή κρίση, μέτρα που θα βοηθήσουν στην οικονομική σταθεροποίηση και βιωσιμότητα έχουν γίνει αναγκαία. Πρέπει, όμως, να συνδυαστούν με δίκαιη κατανομή των βαρών, μείωση της ανεργίας και περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Εκτός από τη λήψη των περιοριστικών μέτρων, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην παρουσιάζει μια πολιτική που θα ενισχύει την πραγματική οικονομία και ταυτοχρόνως θα μπορεί να ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπίων, στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: